The Ultimate Palm Robot

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dave Johnson, Kevin Mukhar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072228806

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: California : McGraw-Hill, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 15818

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH