Selected writings of Otto Jespersen.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Otto Jespersen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203857194

ISBN-10: 0415571375

ISBN-10: 0415573025

ISBN-10: 1135155402

ISBN-10: 1135155445

ISBN-10: 1135155453

ISBN-13: 978-0203857199

ISBN-13: 978-0415571371

ISBN-13: 978-0415573023

ISBN-13: 978-1135155407

ISBN-13: 978-1135155445

ISBN-13: 978-1135155452

Ký hiệu phân loại: 420.9 English and Old English (Anglo-Saxon)

Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2010.

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 795 pages)

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 276974

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH