Doing data science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449358659

ISBN-13: 978-1449358655

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol : O'Reilly Media, 2013.

Mô tả vật lý: xxiv, 375 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 349773

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH