Healing the broken mind : transforming America's failed mental health system

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Timothy A Kelly

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814748120

Ký hiệu phân loại: 362.10973 Physical illness

Thông tin xuất bản: New York : New York University Press, 2009

Mô tả vật lý: xi, 193 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 37235

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH