Handbook of pharmaceutical analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lena Ohannesian, Anthony J Streeter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824704622

Ký hiệu phân loại: 615.1901 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2002

Mô tả vật lý: xii, 585 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 37530

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH