The IT payoff : measuring the business value of information technology investments

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sarv Devaraj, Rajiv Kohli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130650749

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: New York : Financial Times Prentice Hall, 2002.

Mô tả vật lý: xvi, 167 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 40732

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH