Cambridge IELTS. 3 : examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 052101333X

Ký hiệu phân loại: 428.0076 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2002

Mô tả vật lý: iv, 172 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 2 sound cassettes (103 min.) + 2 sound discs (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 47070

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH