Texture in food

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B. M McKenna

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849317606

ISBN-10: 0849325374

ISBN-10: 185573673X

ISBN-10: 1855737248

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: Cambridge : Boca Raton : [Veendam] : Woodhead Pub. ; CRC Press ; AVEBE , 2003

Mô tả vật lý: v. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65127

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH