Auditing social media [electronic resource] : a governance and risk guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. Mike Jacka, Peter R Scott

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118063699

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65161

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH