The essential handbook of ground-water sampling [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Nielsen

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 628.161 Testing and analysis

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : London : CRC ; Taylor & Francis [distributor], 2007

Mô tả vật lý: 309 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65336

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH