Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Sampling : design and analysis
Tác giả: Sharon L Lohr
Xuất bản: Boston Mass: BrooksCole, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.52
 
Sampling : design and analysis
Tác giả: Sharon L Lohr
Xuất bản: Pacific Grove CA: Duxbury Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.52
 
Survey sampling : theory and methods
Tác giả: Arijit Chaudhuri, Horst Stenger
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.52
 
Statistics for real-life sample surveys : non-simple-random samples and weighted data
Tác giả: Sergey Dorofeev, Peter Grant
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.52
 
The essential handbook of ground-water sampling [electronic resource]
Tác giả: David Nielsen
Xuất bản: Boca Raton Fla London: CRC Taylor Francis distributor, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.161
 
Sample preparation techniques in analytical chemistry
Tác giả: S Mitra
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Practical methods for design and analysis of complex surveys
Tác giả: Risto Lehtonen, Erkki Pahkinen
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ: J Wiley, c2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.433
 
Sample preparation for trace element analysis
Tác giả: Z Mester, R Sturgeon
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Sample rate conversion in software configurable radios
Tác giả: Tim Hentschel
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Oscillatory "Temporal Sampling" and Developmental Dyslexia: Towards an Over-Arching Theoretical Framework
Tác giả: Marie Lallier, Alan Power, Andrea Facoetti, Usha Goswami
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục