Innovations in supply chain management for information systems [electronic resource] : novel approaches

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1605669755

Ký hiệu phân loại: 658.5 Management of production

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Business Science Reference, 2010

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65422

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH