Polymorphism in pharmaceutical solids

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H. G Brittain

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824702379

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker, 1999

Mô tả vật lý: ix, 427 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65501

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH