Functional foods, cardiovascular disease, and diabetes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A Arnoldi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849325595

Ký hiệu phân loại: 613.2 Dietetics

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Cambridge, England : CRC Press ; Woodhead Pub., 2004

Mô tả vật lý: xvi, 488 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65821

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH