The service-oriented media enterprise : SOA, BPM, and web services in professional media systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joey Faust, John Footen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0240809777

ISBN-13: 978-0240809779

Ký hiệu phân loại: 338.4730223 Secondary industries and services

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Focal Press , 2008

Mô tả vật lý: xviii, 526 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65870

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH