The chemical laboratory : its design and operation : a practical guide for planners of industrial, medical, or educational facilities

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sigurd J Rosenlund

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 542.1 Laboratories

Thông tin xuất bản: Park Ridge, N.J., U.S.A. : Noyes Publications, 1987

Mô tả vật lý: xiii, 158 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65975

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH