Professional Flash Lite mobile development [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jermaine G Anderson

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 006.696 Digital video

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : [Wrox]/Wiley Publishing 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66228

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH