Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Laptops just the steps for dummies [electronic resource]
Tác giả: Ryan Williams
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
iPAQ for dummies
Tác giả: Brian Underdahl
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Laptops all-in-one for dummies
Tác giả: Corey Sandler
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
BlackBerry all-in-one for dummies [electronic resource]
Tác giả: Tim Calabro
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
Treo essentials
Tác giả: Michael Morrison
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
MacBook all-in-one for dummies
Tác giả: Mark L Chambers
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.165
 
iPhone for dummies
Tác giả: Edward C Baig, Bob LeVitus
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Teach yourself visually iPad
Tác giả: Lonzell Watson
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Building PDA databases for wireless and mobile development
Tác giả: Robert Laberge
Xuất bản: nt: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
Samsung Galaxy Tab 10.1 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.165
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục