Measurement and modeling of silicon heterostructure devices [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John D Cressler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1420066927

Ký hiệu phân loại: 621.3815 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, 2008

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66877

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH