Polymer reaction engineering [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: José Asua

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 668.9 Polymers and polymerization

Thông tin xuất bản: Oxford ; Ames, Iowa : Blackwell Pub., 2007

Mô tả vật lý: xxiii, 367 p. : , ill. ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66957

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH