Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Organic sensors : materials and applications
Tác giả: Eduardo García Breijo, Berta Gómez-Lor Pérez, Piero Cosseddu
Xuất bản: London United Kingdom: The Institution of Engineering and Technology, 2017 c201
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Fundamentals of polymer engineering
Tác giả: Anil Kumar, Rakesh K Gupta
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Polymer reaction engineering [electronic resource]
Tác giả: José Asua
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Journal of Chemical and Petroleum Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : University of Tehran, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Advanced Industrial and Engineering Polymer Research
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Iranian Institute of Research and Development in Chemical Industries IRDCIACECR, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Chapter Plasma Polymerization for Tissue Engineering Purposes
Tác giả: Rino Morent, Gaelle Aziz, Nathalie De Geyter, Rouba Ghobeira
Xuất bản: : InTechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Material Recycling - Trends and Perspectives
Tác giả: Dimitris S Achilias
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  B
 
Materials Science of Polymers : Plastics, Rubber, Blends, and Composites
Tác giả: E A Castro, A K Haghi, Andrew G Mercader, P M Sivakumar, Sabu Thomas
Xuất bản: Boca Raton FL Oakville ON: CRC Press LLC Apple Academic Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Advance of Polymers Applied to Biomedical Applications: Cell Scaffolds
Tác giả: João F Mano (Ed), Insung S Choi (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục