Reanalysis of Structures [electronic resource] : A Unified Approach for Linear, Nonlinear, Static and Dynamic Systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Uri Kirsch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402081989

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V, 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67061

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH