Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 727 kết quả
Transport Findings
Tác giả:
Xuất bản: : Network Design Lab, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Temes de Disseny
Tác giả:
Xuất bản: : Elisava Barcelona School of Design and Engineering, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Tiedao biaozhun sheji
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Office of Railway Standard Design, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Engineering design
Tác giả: George E Dieter, Linda C Schmidt
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0042
 
Engineering Synthetic Metabolons: From Metabolic Modelling to Rational Design of Biosynthetic Devices
Tác giả: Zoran Nikoloski, Lars M Voll
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Engineering design methods : strategies for product design
Tác giả: Nigel Cross
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Product Design
Tác giả: Cătălin Alexandru, Cătălin Alexandru, Mihai Comşit, Mihai Comşit, Codruta Jaliu, Codruta Jaliu
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.5752
 
Design Science
Tác giả:
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The design of design : essays from a computer scientist
Tác giả: Frederick P Brooks
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Design thinking research : building innovators
Tác giả: Hasso Plattner, Larry J Leifer, Christoph Meinel
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.004
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục