Using Russian : a guide to contemporary usage

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Natalia Gogolitsyna, Derek Offord

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 052154761X

ISBN-13: 978-0521547611

Ký hiệu phân loại: 491.7782 East Slavic languages Russian

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005.

Mô tả vật lý: xxxiii, 493 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70251

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH