Vue 7 : from the ground up

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ami Chopine, Vladimir Chopine

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0240812263

ISBN-13: 978-0240812267

Ký hiệu phân loại: 006.6 Computer graphics

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Focal Press , 2009

Mô tả vật lý: xiv, 317 p. : , col. ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71092

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH