Wave propagation in infinite domains : with applications to structure interaction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lutz Lehmann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540711087

Ký hiệu phân loại: 530.124 Wave mechanics

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer , 2007

Mô tả vật lý: ix, 185 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71369

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH