Managing IT outsourcing performance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Petter Gottschalk, Hans Solli-Saether

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 160566796X

Ký hiệu phân loại: 004.068 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Business Science Reference, 2010

Mô tả vật lý: xii, 256 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71582

"This book provides a collection of methodologies and tools that can be used in managing relationships and performance of IT outsourcing"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH