How to raise all the money you need for any business : 101 quick ways to acquire money for any business project in 30 days or less

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tyler Gregory Hicks

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470191163

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2008

Mô tả vật lý: xii, 225 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71708

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH