How to write a business plan

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike P McKeever

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1413305628

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Nolo, 2007

Mô tả vật lý: 273 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 73569

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH