A comprehensive grammar of the English language

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Crystal, Randolph Quirk

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0582517346

ISBN-10: 0582965020

Ký hiệu phân loại: 428.2 Grammar-Prescriptive Approach--Standard English usage

Thông tin xuất bản: London : Longman, 1985

Mô tả vật lý: x, 1779 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 76762

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH