Head and neck cancer imaging

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R Hermans

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3642178689

Ký hiệu phân loại: 616.99 Tumors and miscellaneous communicable diseases

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2012.

Mô tả vật lý: xiv, 413 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 76809

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH