Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 65 kết quả
Diagnosis and management of neck masses
Tác giả: Richard H Haug, David E Webb
Xuất bản: Philadelphia PA: Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.5
 
Diseases of ear, nose and throat : head and neck surgery
Tác giả: Mohan Bansal
Xuất bản: New Delhi: Jaypee brothers medical publishers, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.51
 
Practical guide to neck dissection
Tác giả: Marco Lucioni
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611.93
 
Head and neck trauma : an interdisciplinary approach
Tác giả: Arne Ernst, Michael Herzog, Rainer Ottis Seidl
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.510
 
Head and neck cancer : an evidence-based team approach
Tác giả: Eric M Genden, Mark A Varvares
Xuất bản: New York: Thieme, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99491
 
Atlas of Instruments in Otolaryngology, Head and Neck Surgery [electronic resource]
Tác giả: K Vikram Bhat, D Manjunath
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Pvt Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617
 
Head and neck cancer imaging
Tác giả: R Hermans
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Atlas of head & neck surgery [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  617.51059
 
Ballenger's manual of otorhinolaryngology : head and neck surgery
Tác giả: John Jacob Ballenger, James B Snow
Xuất bản: Hamilton: BC Decker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.8
 
Diagnosis and Management of Head and Neck Cancer
Tác giả: Zuhre Akarslan
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  386.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục