Fundamentals of English grammar

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Betty Schrampfer Azar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 013013631X

ISBN-13: 978-0130136312

ISBN-13: 978-0130494474

Ký hiệu phân loại: 428.2 Grammar-Prescriptive Approach--Standard English usage

Thông tin xuất bản: White Plains, NY : Longman, 2003

Mô tả vật lý: xi, 103, 8 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 79333

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH