Make an Arduino-controlled robot

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Margolis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449344372

ISBN-13: 978-1449344375

Ký hiệu phân loại: 629.895 Computerized process control

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2013

Mô tả vật lý: xvi, 238 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79944

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH