Oxford dictionary of English grammar [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sylvia Chalker, E. S. C Weiner

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 428 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 1998

Mô tả vật lý: electronic text.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 94793

Includes bibliographical references (p. ).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH