The counter-revolution of 1776 : slave resistance and the origins of the United States of America

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gerald Horne

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1479893409

Ký hiệu phân loại: 973.3 Periods of Revolution and Confederation, 1775—1789

Thông tin xuất bản: New York : New York University Press, 2014.

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 97433

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH