Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Angry abolitionists and the rhetoric of slavery : moral emotions in social movements
Tác giả: Benjamin Lamb-Books
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7114
 
Encyclopedia of antislavery and abolition
Tác giả: Peter P Hinks, John R McKivigan, R Owen Williams
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  326
 
Theodore Dwight Weld and the American Anti-Slavery Society
Tác giả: Owen W Muelder
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  326.092
 
Encyclopedia of the age of political revolutions and new ideologies, 1760-1815
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.703
 
Natural law and the antislavery constitutional tradition
Tác giả: Justin Buckley Dyer
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.73087
 
Apocalyptic sentimentalism : love and fear in U.S. antebellum literature
Tác giả: Kevin Pelletier
Xuất bản: Athens: The University of Georgia Press, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9003
 
The Case of the Slave-Child, Med Free Soil in Antislavery Boston
Tác giả: Karen Woods Weierman
Xuất bản: Amherst: University of Massachusetts Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.362092
 
Mr Emerson's revolution [Electronic book]
Tác giả: Jean McClure Mudge
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  814.3
 
The Case of the Slave-Child, Med : Free Soil in Antislavery Boston
Tác giả: Karen Woods Weierman
Xuất bản: Amherst: University of Massachusetts Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.3
 
USS Constellation on the Dismal Coast : Willie Leonard's journal, 1859-1861
Tác giả: William Ambrose Leonard, C Herbert Gilliland
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục