Writing English language tests

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. B Heaton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0582002370

Ký hiệu phân loại: 428.076 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: London ; New York : Longman, 1988

Mô tả vật lý: 192 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 100038

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH