Business strategies for information technology management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kalle Kangas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1931777454

Ký hiệu phân loại: 004.068 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: kd : IRM Press, 2003

Mô tả vật lý: 275 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 12173

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH