Deep reinforcement learning in action

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brandon Brown, Alexander Zai

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1617295430

Ký hiệu phân loại: 006.3 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: New York : Manning Publications Co, 2020

Mô tả vật lý: 359p. ; , cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 144180

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH