Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Reinforcement learning : an introduction
Tác giả: Richard S Sutton, Andrew G Barto
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
Reinforcement Learning An Introduction
Tác giả: Richard S Sutton, Andrew G Barto
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.31
 
Multi-agent coordination : a reinforcement learning approach
Tác giả: Arup Kumar Sadhu, Amit Konar
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyIEEE, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.31
 
Reinforcement learning and approximate dynamic programming for feedback control
Tác giả: Frank L Lewis, Derong Liu
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  003.5
 
Deep reinforcement learning in action
Tác giả: Brandon Brown, Alexander Zai
Xuất bản: New York: Manning Publications Co, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Reinforcement and systemic machine learning for decision making
Tác giả: Parag Kulkarni
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.31
 
Motivated reinforcement learning : curious characters for multiuser games
Tác giả: Kathryn E Merrick, Mary Lou Maher
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81526
 
Reinforcement learning and approximate dynamic programming for feedback control
Tác giả: Frank L Lewis, Derong Liu
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.5
 
Advances in Machine Learning and Mathematical Modeling for Optimization Problems
Tác giả: Francois Rivest, Abdellah Chehri, Abdellah Chehri, Francois Rivest
Xuất bản: : MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Machine Learning: Science and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục