Handbook of fermented functional foods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edward R Farnworth

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1420053265

Ký hiệu phân loại: 613.28 Specific nutritive elements

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2008.

Mô tả vật lý: xviii, 581 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 152188

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH