Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 113 kết quả
Journal of Pure and Applied Microbiology
Tác giả:
Xuất bản: : Journal of Pure and Applied Microbiology, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Food microbiology
Tác giả: M R Adams, M O Moss
Xuất bản: Cambridge UK: RSC Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Practical food microbiology
Tác giả: Melody Greenwood, Diane Roberts
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Modern food microbiology
Tác giả: James M Jay
Xuất bản: Gaithersburg: Aspen Publishers, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Modern food microbiology
Tác giả: James M Jay, David Allen Golden, Martin J Loessner
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food microbiology : fundamentals and frontiers
Tác giả: Robert Buchanan, Michael P Doyle
Xuất bản: Washington DC: ASM Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Food microbiology : fundamentals and frontiers
Tác giả: Robert Buchanan, Michael P Doyle
Xuất bản: Washington DC: ASM Press, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
The microbiology of meat and poultry
Tác giả: Andrew Davies, Ron Board
Xuất bản: London: Blackie Academic Professional, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.001579
 
Brewing Microbiology [electronic resource]
Tác giả: Iain Campbell, FG Priest
Xuất bản: New York NY: Springer US Imprint Springer, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  641.3
 
Predictive microbiology in foods
Tác giả: Fernand Pérez-Rodríguez, Antonio Valero
Xuất bản: London: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.001
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục