Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
운동과학
Tác giả:
Xuất bản: : The Korean Society of Exercise Physiology, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Digestive Tract of Cephalopods: at the Interface Between Physiology and Ecology
Tác giả: Giovanna Ponte, Eduardo Almansa, Eduardo Almansa, Paul Andrews, Paul Andrews, Giovanna Ponte
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The Physiology of Inflammation - The Final Common Pathway to Disease
Tác giả: Alexandrina Ferreira Mendes, Alexandrina Ferreira Mendes, Oreste Gualillo, Oreste Gualillo, Maria Teresa Cruz, Maria Teresa Cruz
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.12
 
Post-Exercise Recovery: Fundamental and Interventional Physiology
Tác giả: Sergej M Ostojic
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Zinc Biochemistry, Physiology, and Homeostasis [electronic resource] : Recent Insights and Current Trends
Tác giả: W Maret
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Sports nutrition : fats and proteins
Tác giả: Judy A Driskell
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.397
 
Nutrition counseling skills for the nutrition care process
Tác giả: Linda G Snetselaar, Linda G Snetselaar
Xuất bản: Sudbury Mass: Jones and Bartlett Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.854
 
Sports nutrition : energy metabolism and exercise
Tác giả: Judy A Driskell, Ira Wolinsky
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.39
 
Mechanisms of dietary restriction in aging and disease
Tác giả: Patrick R Hof, Charles V Mobbs, Kelvin Yen
Xuất bản: Basel New York: Karger, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W1
 
Mechanisms of dietary restriction in aging and disease
Tác giả: Patrick R Hof, Charles V Mobbs, Kelvin Yen
Xuất bản: Basel New York: Karger, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.97
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục