Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 70 kết quả
Out of the scientist's garden : a story of water and food
Tác giả: Richard Stirzaker
Xuất bản: Collingwood Vic: CSIRO Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
The African food crisis [electronic resource] : lessons from the Asian Green Revolution
Tác giả: Göran Djurfeldt
Xuất bản: Wallingford England Cambridge MA: CABI Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
Plant biotechnology
Tác giả: William G Hopkins
Xuất bản: New York: Chelsea House, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
The mini farming handbook
Tác giả: Brett L Markham
Xuất bản: New York NY: Skyhorse Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc:  630
 
The complete idiot's guide to self-sufficient living [downloadable e-book]
Tác giả: Jerome D Belanger
Xuất bản: New York NY: Alpha Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
Self-sufficiency for the 21st century
Tác giả: Dick Strawbridge, James Strawbridge
Xuất bản: London New York: DK, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
Sổ tay khuyến nông, khuyến lâm cho nông dân miền núi . T.1
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Nông Nghiệp, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  630
 
Sổ tay khuyến nông, khuyến lâm cho nông dân miền núi . T2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Nông Nghiệp, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  630
 
Agriscience : fundamentals & applications
Tác giả: L DeVere Burton, Elmer L Cooper
Xuất bản: Australia United States: ThomsonDelmar Learning, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
Rural renaissance [electronic resource] : renewing the quest for the good life
Tác giả: John D Ivanko, Lisa Kivirist
Xuất bản: Gabriola Island BC: New Society Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục