The unofficial guide to Lego Mindstorms robots

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jonathan Knudsen, Michael Kosta Loukides

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1565926927

Ký hiệu phân loại: 629.892526 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 1999

Mô tả vật lý: xv, 247 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 42406

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH