Probiotic dairy products

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. Y Tamime

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405121246

Ký hiệu phân loại: 641.37 Dairy and related products

Thông tin xuất bản: Oxford, UK ; Ames, Iowa : Blackwell Pub., 2005.

Mô tả vật lý: xvi, 216 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65853

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH