Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Handbook of drying for dairy products
Tác giả: C Anandharamakrishnan
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  637
 
Fermented milk and dairy products [electronic resource]
Tác giả: Anil Kumar Puniya
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  637
 
Probiotic dairy products
Tác giả: A Y Tamime
Xuất bản: Oxford UK Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.37
 
Probiotic dairy products
Tác giả: A Y Tamime
Xuất bản: Oxford UK Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  2006 C-291
 
Dairy Products
Tác giả: Therese O'Sullivan (Ed), Beth Rice Bradley (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Dairy science and technology handbook
Tác giả: Y H Hui
Xuất bản: New York NY: VCH, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  637
 
Functional dairy products [electronic resource]
Tác giả: Tiina Mattila-Sandholm, Maria Saarela
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge Eng: CRC Press Woodhead Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.3
 
Milk and dairy products as functional foods
Tác giả: Ara Kanekanian
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.26
 
Dairy technology : principles of milk properties and processes
Tác giả: Pieter Walstra
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  637
 
Dairy science and technology
Tác giả: Pieter Walstra, T J Geurts, Jan T M Wouters
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  637
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục