Advanced NXT [electronic resource] : the Da Vinci inventions book

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthias Paul Scholz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1590598431

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York : Apress ; Distributed to the Book trade by Springer-Verlag, 2007

Mô tả vật lý: xx, 369 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66227

Provides instructions on building some of Leonardo da Vinci's inventions using the LEGO Mindstorms NXT technology.
Includes bibliographical references (p. 363-364) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH