Basic drawing for games

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Les Pardew

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1592009514

Ký hiệu phân loại: 794.8 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Thomson Course Technology, 2006

Mô tả vật lý: ix, 216 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 68542

Teaches fundamental drawing skills and principles as they relate to game development.
"Art resources" (p. 203-204).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH